PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
8 sao mai 22 220000
9 Sách tham khảo về Đảng 27 323500
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
11 Quản lý giáo dục 36 360000
12 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
13 Học trò cười 43 210010
14 Dạy và học ngày nay 48 484700
15 Giáo Dục tiểu học 54 260500
16 Sách tham khảo lớp 1 62 804500
17 Sách tham khảo lớp 2 63 916300
18 Sách pháp luật 64 5146800
19 Khoa Học giáo dục 65 685500
20 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
21 Thế giới trong ta 67 735000
22 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
23 Sách tham khảo lớp 3 95 1628700
24 Tạp chí giáo dục 98 1097700
25 Sách tham khảo lớp 5 99 1516200
26 Toán tuổi thơ 106 697000
27 Sách tham khảo lớp 4 114 1718300
28 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
29 Thế giới mới 142 1817600
30 Sách giáo khoa lớp 2 171 1257400
31 Sách an toàn giao thông 173 96000
32 Sách giáo khoa lớp 1 193 1525200
33 Sách giáo khoa lớp 3 253 2523300
34 Sách giáo khoa lớp 4 292 2959200
35 Sách giáo khoa lớp 5 372 3894100
36 Sách tham khảo 485 7349600
37 Sách nghiệp vụ 787 23033402
38 Sách thiếu nhi 816 12229700
 
TỔNG
5161
75976112