PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STN-02628 Kể chuyện tết nguyên đánTRƯƠNG QUÝSách thiếu nhi Trong kho
GKII-00323 Tiếng Anh 2. I- learn ( sách bài tập)NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊNSách giáo khoa lớp 2 mới Trong kho
GKII-00322 Tiếng Anh 2. I- learn ( sách bài tập)NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊNSách giáo khoa lớp 2 mới Trong kho
GKII-00321 Tiếng Anh 2. I- learn ( sách học sinh)NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊNSách giáo khoa lớp 2 mới Trong kho
GKII-00320 Tiếng Anh 2. I- learn ( sách học sinh)NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊNSách giáo khoa lớp 2 mới Trong kho
NV4.-00110 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Đang mượn
NV4.-00109 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Đang mượn
NV4.-00108 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Đang mượn
NV4.-00107 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Đang mượn
NV4.-00106 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Trong kho
NV4.-00105 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Đang mượn
NV4.-00104 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Đang mượn
NV4.-00103 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Trong kho
NV4.-00102 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Đang mượn
NV4.-00101 Đạo đức 4NGUYỄN THỊ MỸ LÔCSách nghiệp vụ lớp 4 mới. Bộ Cánh diều Trong kho
12345678910...