PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKĐ-00027 Lịch sử Đảng bộ huyện Ninh GiangĐảng Cộng Sản Việt Nam Sách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00026 Văn kiện hội nghị lần thứ hai ban chấp hành trung ương khóa VIIIĐảng Cộng Sản Việt Nam Sách tham khảo về Đảng Trong kho
SPL-00065 Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Trần Mộng LanSách pháp luật Trong kho
SPL-00064 Nghị định xử phạt hành chính về dân số và trẻ em Ủy ban dân số, gia đình và trẻ emSách pháp luật Trong kho
STKĐ-00025 Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ ĐảngĐảng Cộng Sản Việt Nam ban chấp hành trung ươngSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00024 Văn kiện hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương khóa XII Đảng Cộng Sản Việt NamSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00023 Văn kiện hội nghị lần thứ ba ban chấp hành trung ương khóa XII Đảng Cộng Sản Việt NamSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00022 Tài liệu Hỏi - Đáp nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI ( Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân)Ban tuyên giáo Trung ƯơngSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00021 Tài liệu nghiên cứu các văn kiện hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII ( Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)Ban tuyên giáo Trung ƯơngSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00020 Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII ( Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)Ban tuyên giáo Trung ƯơngSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00019 Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII ( Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân)Ban tuyên giáo Trung ƯơngSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00018 Dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng trình đại hội XI của Đảng Đảng Cộng Sản Việt NamSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00017 Lịch sử Đảng bộ huyện Ninh GiangĐảng Cộng Sản Việt NamSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00016 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa An (1930 - 2005)Đảng Cộng Sản Việt NamSách tham khảo về Đảng Trong kho
STKĐ-00015 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa An (1930 - 2005)Đảng Cộng Sản Việt NamSách tham khảo về Đảng Trong kho
12345678910...