PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:09:03 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:08:48 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai08:08:13 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai07:56:07 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=396
5Khách vãng lai07:48:29 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai07:47:47 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Mai Thị Loan07:44:59 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
8Mai Thị Loan07:44:51 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
9Mai Thị Loan07:44:28 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
10Mai Thị Loan07:43:52 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
11Khách vãng lai07:43:41 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
12Khách vãng lai07:37:46 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
13Khách vãng lai07:28:14 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai07:01:38 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
15Khách vãng lai06:57:50 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
16Khách vãng lai06:39:09 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai05:28:33 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10407
18Khách vãng lai05:08:16 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=385
19Khách vãng lai04:13:19 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
20Khách vãng lai03:37:31 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai02:23:36 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12445
22Khách vãng lai01:05:53 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=384
23Khách vãng lai00:21:36 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
24Khách vãng lai00:19:50 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12443
25Khách vãng lai00:19:47 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12441
26Khách vãng lai00:14:58 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
14 11 2018