PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Hoài
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Dịu
3Tiếng Việt1CLâm Thị Nga
4Tiếng Việt1DNguyễn Thị Thạo
5Tiếng Việt1EHà Thị Lý
6Tiếng Việt1GPhạm Thị Thu Hiền
7Tiếng Việt2ANguyễn Thị Thu Hiền
8Tiếng Việt2BNguyễn Thanh Giang
9Tiếng Việt2CNguyễn Thị Hội
10Tiếng Việt2DNguyễn Thị Lời
11Tiếng Việt2EPhạm Thị Thanh Tuyền
12Tiếng Việt2GHà Thị Loan
13Tiếng Việt3ANguyễn Thị Tuyết
14Tiếng Việt3BĐặng Thị Thu Thuỷ
15Tiếng Việt3CNguyễn Thị Kim Huế
16Tiếng Việt3DTrần Thị Son
17Tiếng Việt3ENguyễn Thị Ngởi
18Tiếng Việt4ATrần Thị Hoà
19Tiếng Việt4BĐào Thị Lương
20Tiếng Việt4CNguyễn Thị Đằm
21Tiếng Việt4DHà Thị Lụa
22Tiếng Việt4ENguyễn Thị Thúy
23Tiếng Việt5ANguyễn Thị Nhuân
24Tiếng Việt5BNguyễn Thị Lý
25Tiếng Việt5CBùi Thị Bích
26Tiếng Việt5DĐào Thiên Trang